Boek direct een flexplek, coachruimte, vergaderruimte of werkplek | DOCK

Speciale coach-/spreek- en therapieruimte per uur is groot succes!

In de huidige economie en door het groeiende aantal ZPPers is er onder psychologen, coaches en therapeuten een toenemende vraag naar een professionele en flexibele coach-/spreek- en behandelruimte.

Om in het vakgebied van psychologen, coaches en therapeuten goed je werk te kunnen doen is het van essentieel belang dat er een representatieve ruimte beschikbaar is om klanten in te ontvangen en ongestoord een consult uit te voeren, een gesprek te hebben of een behandeling te geven. Hierbij is de aanwezigheid van de juiste faciliteiten van groot belang.

afbeelding 4


Psychologen en coaches die vanuit huis werken of een praktijk aan huis kom je steeds minder tegen.

Als reden voor deze afname is met name te vinden in het feit dat het minder professioneel is om klanten thuis de ontvangen. Daarnaast bieden flexibele werkplekken de mogelijkheid om contacten (netwerk) met andere ondernemers en concullega’s te vergroten.

 

 

 

“Het ‘’kantoor’’ in- en aan huis voldoet niet meer aan de eisen en dus wordt er naar een alternatief gezocht.”

DOCK heeft een van zijn pijlers hier op gericht en biedt dit alternatief: professioneel ingerichte- en afgesloten ruimtes die de specifieke faciliteiten bieden voor psychologen, coaches en therapeuten die worden gevraagd. Denk aan luxe en comfortabele stoelen, bonenkoffie / thee, of een flip-over. Maar ook is er bijvoorbeeld kosteloos een behandeltafel te gebruiken, en is er ruimte om persoonlijke spullen op te bergen.

DOCK Zutphen 4

En omdat je in deze tijden niet het risico wil lopen dat de zaak niet gaat lopen en je aan een huurcontract vast zit, werkt DOCK op basis van flexibiliteit. De ruimtes kun je kosteloos reserveren en annuleren. Alleen wanneer je de ruimte gebruikt betaal je hiervoor € 8,50,- per uur (excl. BTW). Je kunt hierbij tot maximaal 3 gasten kosteloos uitnodigen. Geen abonnementen, opzegtermijnen, contracten of lidmaatschap. Wel professionaliteit en flexibiliteit.

Probeer het op www.workatdock.com